Utvikling av en profilmanual

Strategi og innsikt er en del av grunnlaget for utviklingen av en visuell identitet. En visuell identitet består av logo, fargepalett, typografi, grafiske elementer, bildestil og illustrasjoner. 

Andre relevante kjennetegn er beskrivelse av tone of voice, bedriftens verdisett og måte å kommunisere på, samt retningslinjer for layout og animasjon

For å hjelpe våre kunder med å forvalte sin bedrifts visuelle identitet utvikler vi en profilmanual som beskriver hvordan logo og design skal tilpasses ulike flater.

Illustrasjonsbilde av en designmanual

Logo 

Logoen er bedriftens kjennemerke og selve symbolet på bedriftens identitet. Den visuelle identiteten bygges rundt bedriftens logo. En logo kan settes opp som et symbol, et navnemerke eller et monogram.

Symbol 

Symbolet representerer gjerne virket eller kjerneverdiene til bedriften, men det kan sjelden kommunisere en identitet helt alene. Symbolet kan være et abstrakt element eller en mer beskrivende illustrasjon. Det kan også benyttes visuelle virkemidler som prikker, linjer, stjerner eller at en av bokstavene i den typografiske delen av logoen er formet som en illustrasjon. 

Navnemerke og monogram 

De fleste logoer har et typografisk navnetrekk. Det er mange måter å bygge opp den typografiske delen av en logo på. Noen har hele navnet med, noen har inkludert slogan eller undertekst og andre har en logo basert på bokstaver i monogram-stil. 

Fonter 

En profilmanual bør inneholde to til tre fonter til ulik bruk. Fontene skal underbygge logoen, slik at den fremstår som tydelig og særegen. Den enkleste måten å lykkes med og kombinere flere fonter, er å velge fra en og samme fontfamilie. En tommelfingerregel er å ikke kombinere fonter som inngår i samme klassifisering. Vær på utkikk etter optisk balanse mellom fontene. Lesbarhet både bør og må styre mange av skriftvalgene våre.

Farger 

Hjernen oppfatter form og farger først. En avstemt og gjennomtenkt fargepalett vil bidra til økt gjenkjennelighet og fremmer følelser hos mottakeren. For en logo kan det være essensielt hvilken farge den bærer for å øke tilhørigheten til eller forsterke budskapet sitt.

Illustrasjonsbilde som viser fargeguide til visuell profil

Grafiske elementer 

Som en del av en visuell identitet blir det gjerne benyttet grafiske elementer som mønster, dekor og former til fargesammensetninger og bildebruk. Disse er med på å understøtte identiteten og bidra til gjenkjenning.

Bildestil 

Bilder er en viktig del av en visuell identitet. Bildestilen bør reflekterer bedriftens eller produktets uttrykk og verdier.

Profilmanual 

Vi har lang erfaring med å sette opp profilmanualer, både print og digitalt. En profilmanual er med på å sikre kvalitet og konsistens i hvordan merkevaren blir forvaltet. Det både styrker merkevarens posisjon, og forlenger merkevarens livsløp.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.