illustrasjonerMatgledekorpsetillustrasjon

Hvordan kan e-læring gi bedre mat- og måltidsopplevelser? 

Utfordringen var å få laget et tilpasset e-læringssystem, med kurs som inspirerer til å gi bedre mat- og måltidsopplevelser hos eldre. 

Vår jobb var å være rådgivere med tanke på hvordan innholdet skulle utarbeides for å tilpasses de ulike målgruppene. Vi ga råd om tekstuelt innhold, og utarbeidet et eget grafisk univers vi benyttet i illustrasjoner og forklaringsfilmer. Kursene ble laget i e-læringsløsningen INWISE.  

Apriil Digital Oslo sitter på kunnskap om hvordan innholdet bør bygges opp, og hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å få til den ønskede effekten.

Derfor valgte Matgledekorpset e-læring

For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt, og svært viktig for trivsel og helse. Kvaliteten på maten, eller rammen rundt måltidene i institusjoner og hjemmetjenesten er imidlertid ikke alltid like god. Som Regjeringen også kan fortelle , er det dette Matgledekorpset jobber med å forbedre. Korpset består av matentusiaster som deler erfaringer for å øke forståelsen for mat- og måltidsglede i hele landet. 

Matgledekorpset er en del av Landbruks- og matdepartementet, og retter seg mot matfagarbeidere. Målgruppen er både de som har pleieoppgaver og de som inspirerer de forskjellige kommuneadministrasjonene til å se sammenhengen mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. 

For å få bedre gjennomslag for tankene sine og engasjement rundt saken tar de nå i bruk nyutviklet e-læring.

Større matglede og bedre helse

Målet vårt er å øke forståelsen av hvordan god mat- og måltidsglede gir økt helse og trivsel, sier prosjektleder og ansvarlig nettredaktør for Matgledekorpset.no, Stine Sem, som er ansatt i Landbruks- og matdepartementet.

I tillegg skal vi bidra til økt innsikt i hvordan matsvinn kan reduseres og lokalmat skaffes, og fokusere på hvordan vi kan tilpasse matservering til den enkeltes ønsker og behov. Det er en viktig oppgave som gjør en enorm forskjell for alle de eldre på institusjoner og hjemmeboende.

Vi skal skape begeistring, entusiasme og engasjement slik at eldre på institusjon eller hjemmeboende får større matglede og bedre helse. For å få til dette tar vi nå i bruk e-læring, avslutter Sem.

gif illustrasjongif - kokk som lager mat

En norskutviklet løsning som er skreddersydd for våre forhold

E-læringsløsningen INWISE er utviklet av oss i Apriil Digital Oslo i samarbeid med våre kunder. Å involvere kundene i utviklingen bidrar til at løsningen er under konstant utvikling, og på den måten blir brukeropplevelsen så god som mulig.

Vår visjon er å gjøre det morsomt å lære – vi vet at en god læringsopplevelse må være engasjerende for deltagerne, samt målrettet mot akkurat dem og deres formål med læringen. Vårt e-læringssystem kan tilpasses alle former for opplæring, og er svært enkelt å administrere.

Verdien av å gjøre det morsomt å lære

Kunnskapen om verdien av å engasjere og motivere brukerne har vi tatt med oss inn i rådgivningen og produksjon av innhold for Måltidsglede. Oppgaven vår har vært å bygge et system som setter selve brukeropplevelsen i sentrum, slik at innholdet skaper begeistring, entusiasme og engasjement – noe som igjen gir bedre læring hos deltagerne. 

Det endelige målet med engasjementet er at så mange som mulig av våre eldre skal få større matglede og bedre helse – det har de fortjent.

Trenger du e-læring?

Har du spørsmål om e-læring, og lurer på om det kan være nyttig for dine kunder eller ansatte? Send oss en henvendelse, så ser vi på det sammen.