Byrået er i sin helhet en videreføring av Ludens som ble etablert i 2002, og solgt til Media Bergen i 2022. Som et av Media Bergens Apriil-byråer er vi blitt en del av et stort, spennende og utviklende fellesskap som tar oss inn i fremtiden med stor optimisme og god fart.

Det begynte med et lite byrå ved navn Ludens

Det er godt over 20 år siden etableringen av Ludens. Byrået fikk navnet etter latinske homo ludens, som betyr det lekne mennesket. Begrepet har blitt aktualisert mange ganger, blant annet av filosofen Arne Næss som mente at man kunne gjøre seg verdifulle, nye tanker og ideer i en lekende tilstand, gjerne tanker som en ikke hadde kommet på ellers. Fra den spede start med fem dedikerte medarbeidere, vokste vi rimelig fort til mellomstort byrå i norsk sammenheng og har holdt oss der siden.


Vekst gjennom tilpasning og endring

Som nyetablert byrå måtte Ludens tilpasse seg kundene og markedet for å overleve. Evnen til å omstille seg har vært bærende gjennom alle årene byrået har eksistert, og har vært en del av Ludens sin hverdag. Endringer har aldri blitt sett på som problemer, men som muligheter til å vokse gjennom nye tanker og idéer.

Den nye, digitale hverdagen

Siden 2010 jobbet byrået vårt aktivt med å trå inn i den digitale hverdagen. I takt med kundenes ønsker har vi levert stadig flere og større digitale løsninger, noe som ganske snart inspirerte oss til å starte arbeidet med å utvikle egne programvarer. 

Våre kunders behov og ønsker var ofte større enn deres økonomiske rammer. Dette løste vi ved at vi utviklet programvarer som består av en felles kodebase hvor alle brukerne deler på kostnaden. Resultatet er at flere muligheter, funksjoner og løsninger blir tilgjengelig for alle.


Egenutviklede programvarer

Våre programvarer har etter hvert blitt en felles lidenskap, og gjennom årene har vi investert nærmere 15 millioner i de ulike programvarene våre. Utviklingen av programvarene våre har også fått støtte av Innovasjon Norge.

Resultatet av satsingen er tre egenutviklede programvarer som vi har god grunn til å være stolte av:

  • Inwise - e-læring   
  • Rubics - nettside og nettbutikk  
  • Profiler - inbound markedsføringsverktøy og CRM  

Et helhetlig tilbud

Apriil Digital Oslo består av ulike fagretninger, som alle bidrar til helheten i tilbudet vårt. 

Vi har egne utviklere om lager og videreutvikler programvare, vi har kreatører som alltid ivrer etter å kunne benytte flatene mer iderikt, vi har innholdsprodusenter som ønsker optimaliseringsmuligheter, de som jobber med analyse ønsker maksimal innsikt og UX-designere som ivaretar brukerreisen. 

Alle fagretningene trekker inn sin kunnskap, men alle trekker i samme retning, slik drives endringene fram, sikrer at vi i hele tiden er i bevegelse, at vi tar til oss ny kunnskap og nye idéer. Idéer som vi igjen bruker til å videreutvikle våre programvarer til beste for våre kunder.

Dumdristighet satt i system

I søken etter kjernen i byrået, var vi uhøytidelig innom å kalle oss selv dumdristige. I dette legger vi at vi ikke viker for en utfordring som vi innerst inne vet at vi kan løse. Avgjørelser som ved første øyekast fremstår som vågale, har blitt tatt med visshet om at byrået besitter evnene og drivkraften til sammen å kunne komme frem til en optimal løsning for, og sammen med, kunden.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.