Vi i Apriil Digital Oslo har valgt oss ut følgende områder vi kan jobbe med: 

 • Resirkulering og gjenbruk
 • Datalagring
 • Bruk av digitale produkter
 • Fysiske lokaler: Bruk og regler
 • Sosiale forhold 

1. Resirkulering og gjenbruk

Hos Apriil Digital Oslo jobber vi alle digitalt. Det vil si, vi trenger arbeidsmaskin, mobil og internett for å gjøre jobben vår. Dersom man ikke har en bevisst holdning til varighet, bruksregler og livsløp vil man raskt bruke mye penger på nye enheter vi ikke trenger – som selvfølgelig også er skadelig for miljøet. 

Hos Apriil Digital Oslo resirkulerer vi alle PC-er, med følgende muligheter for enhetenes videre liv: 

 • Utkjøp: Alle maskiner skrives ned over 36 måneder, ref. Personalhåndboka kap. 3.3.1 og 3.3.2. Minstepris ved kjøp er dermed 750,- for telefon og 1250,- for Mac, og trekkes ved siste lønnsbetaling.
 • Salg til underleverandør: Maskiner selges videre til underleverandør (Infografikk) for videre gjenbruk / salg av komponenter / deler.
 • Salg til privatpersoner: Maskiner og utstyr kan også selges videre til privatpersoner (via for eksempel Finn) dersom det er aktuelt. Fortjenesten føres da direkte til firmaet.
 • Levering til miljøstasjon: Dersom ingen av alternativene over er ønskelig, kan de leveres inn til resirkulering ved aktuelle miljøstasjoner. 

De fleste maskiner kan holde i 2-4 år, avhengig av bruk og slitasje. Man oppfordres til å beholde maskinene så lenge man kan, og kun oppgraderer ved behov. Videre oppfordres det til å bytte deler i tilfellene det er lønnsomt. Det kan også vurderes å kjøpe brukt utstyr dersom det er hensiktsmessig. 

Dersom en medarbeider har behov for å bytte maskin, sender vedkommende en forespørsel til sin nærmeste avdelingsleder. Avdelingsleder vurderer dernest videre prosess. Trenger medarbeideren ny maskin, vurderer man også om vedkommendes tidligere maskin bør gå videre til andre ansatte. 

Vår underleverandør på IT heter Infografikk, og de er også tett involvert i alle maskinkjøp når det kommer til anbefalinger og eventuelle oppgraderinger på eksisterende utstyr. Ingen maskinkjøp gjøres uten konsultasjon fra dem. 

2. Datalagring

I det digitale arbeidslivet tar filer ekstremt mye plass, enten de ligger på server, e-post eller egen maskin. Det må vi som bedrift ta på alvor – vi har alle et ansvar for å forbedre våre rutiner, og først og fremst innebærer det å flytte så mye som mulig over fra egen maskin og inn i skyen – ved å operere med delte dokumenter, eller legge filer alle må ha tilgang til på server, slipper vi å bruke unødvendig mye disk- og skylagringsplass på filer. 

Våre tiltak for å bidra til dette er som følger:

 • 1 digital ryddedag i måneden, 1-2 timer: Hver medarbeider går gjennom sine filer og rydder eller fjerner materiell på sin egen maskin. 
 • 1 digital ryddedag i kvartalet, overordnet: En ansvarlig for fellesområdene – server og skylagring – rydder på de respektive diskene og sikrer at alt er lagret på riktig sted, og følger opp at vi ikke har eksempelvis doble filer. Vedkommende kan også fjerne korrekturer eller eldre versjoner av et ferdigstilt prosjekt. 
 • Våre egne software har bildekomprimeringssystemer som gjør at filene komprimeres ved opplasting. Likevel oppfordres det til å tenke seg om ved opplasting av filer – og ikke minst, navngi dem korrekt så vi slipper duplikater. Videre oppfordres det til å laste opp bilder som har god oppløsning, men ikke de med høyest MB. 
 • Komprimere filer ved oversending på e-post.
 • Slette filer som ikke lenger har et bruksområde. 
 • Vi har en egen arkivserver der vi lagrer eldre produksjoner, som ryddes i hvert kvartal. Det kan også vurderes å gå til anskaffelse av fysiske disker, dersom det er en helhetlig løsning.
 • Motivere til å beholde maskinen lenger gjennom mulighet for utkjøp, lav utkjøpspris som nevnt over. 
 • Jevnlig rydde i mail og deleprogrammer som Drive og Microsoft Teams.

3. Bruk av digitale produkter

Apriil Digital Oslo har fire egenutviklede software: Rubics, Inwise, Inlight og Profiler. Felles for dem alle er bruken av tredjepartsapplikasjoner, der vi blant annet lagrer filer og deler informasjon. Her er noen av våre kjøreregler for å sikre god, effektiv og miljøvennlig bruk. 

 • Gå gjennom liste over tredjepartsleverandører månedlig, for å sikre at alle beløp stemmer og at vi ikke har dobbelt opp av noe. 
 • Jevnlig sjekk av tredjepartsliste for å vurdere programvarebruk. Hvilke programmer kan løse tilsvarende problem på ett sted? Trenger vi mer enn ett sted å dele bilder på – for eksempel Dropbox kontra Wetransfer? Kan vi velge leverandører som har bedre komprimering av bilder? 
 • Vurdere kontinuerlig hvilke leverandører som har de beste rutinene tilknyttet GDPR og lagring av data. 
 • Unngå å printe e-poster eller filer dersom det ikke er nødvendig.
 • Vurdere hvor nødvendig det er å lage flere formater av filer som skal lastes opp på ulike sosiale media-plattformer: Kan det gjøres enklere, På en måte som tar mindre diskplass?
 • Slå av autoplay på videoer, og fjern høy nedlastning på Youtube.
 • Velg lazy load på filer du laster opp i egne programvarer. 
 • Sosiale media står for store mengder energibruk, og det oppfordres til å vurdere hvor mye tid og penger vi skal dedikere til disse kanalene avhengig av kundens behov. 

4. Fysiske lokaler: Bruk og regler

Vi lever i en digital hverdag, og alt fra kollektivtransport til fysiske møter bidrar til å dra opp klimaavtrykket. Vi i Apriil Digital Oslo ønsker å få det beste av begge verdener – digital tilstedeværelse og fysisk kontoroppmøte lar seg fint kombinere med god planlegging. 

Vi bor i nye lokaler i Hausmanns Hus, der det har blitt stilt krav til BREEAM-sertifisering i anbudet. Lokalene er utstyrt med svært gode resirkuleringsfasiliteter, med sorteringsmuligheter både i etasjen og i fellesarealer. Det vurderes også om etasjen skal bli miljøfyrtårnsertifisert, men dette er et felles initiativ som må tas av våre eiere - da vi er en del av Apriil-konsernet som er underlagt Media Bergen. 

Det stilles krav om fysisk kontoroppmøte to dager i uken, på tirsdager og torsdager. Resten av uken velger man selv om man skal jobbe digitalt eller fysisk. 

Ellers forholder vi oss til følgende regler: 

 • Vurder om det er behov for fysiske møter, enten det gjelder kunde eller internt. 
 • Dersom et møte – for eksempel en workshop – har rester i form av mat eller snacks, skal dette deles ut til etasjen eller de ansatte etterpå så vi unngår matsvinn. 
 • Oppfordre til digitale møter med mindre det er svært nødvendig å stille fysisk. 

5. Sosiale forhold 

Apriil Digital Oslo vil være en positiv bidragsyter til samfunnsutviklingen. Vi ønsker å bygge våre virksomheter på de miljømessige og etiske holdninger som råder i samfunnet. 

Som bedrift vokser vi når økonomien og samfunnet er solid. Ved å støtte en bærekraftig utvikling vil vi hjelpe de mennesker vi ansetter, bedrifter vi leverer tjenester til og samfunnet vi opererer i til å oppnå sitt fulle potensial - både på kort og lang sikt.

Som en representant for Apriil Digital Oslo forventes det at din opptreden er basert på tilsvarende verdier.

I Apriil Digital Oslo vet vi at våre kunders kommunikasjon blir best når den er basert på dette. Vi ønsker ikke å ta i bruk leverandører med avvikende verdier.

Miljø

Apriil Digital Oslo ønsker å stå for miljømessig bærekraft. Alle investerings og innkjøpsbeslutninger skal forankres i dette. Vi ønsker å minimere negativ påvirkning på miljøet. Vår bransje setter ikke store miljømessige avtrykk rent fysisk. Det er likevel viktig å forstå hvordan materialvalg, valg av transport og rent forbruk påvirker den globale miljømessige utvikling.

Etikk

Apriil Digital Oslo skal utføre sin forretningsvirksomhet basert på integritet, respekt for loven, kulturer og verdighet. Vi legger derfor stor vekt på:

 • Menneskerettighetene: Vår virksomhet skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
 • Retten til egenutvikling: Vi ønsker å legge forholdene til rette for at alle våre ansatte skal få sjanse til å utvikle seg selv slik at man får utnyttet sitt fulle potensiale. Vi tilbyr blant annet videreutdanning opp til 100 000,- per år, samt kursing på 20 000,- per år per medarbeider. Livslang læring er viktig for oss, og hva man ønsker å forbedre seg innen innføres som et fast punkt i medarbeidersamtalene vi gjennomfører i mai.
 • Likestilling: Vi ønsker full likestilling uansett kjønn, alder, farge og kulturbakgrunn.

Kursing

Generelt ønsker vi at våre medarbeidere skal holde seg faglig oppdatert, både for egen utvikling, men også for å holde oss konkurransedyktige. Vi oppfordrer til å vurdere følgende muligheter: 

 • Sertifiseringer: Kan tas innen alle fagretninger og innen flere ulike områder, og i flere tilfeller kan man ta dette i puljer eller gjennom et år for å få en sertifisering via et årsabonnement. Her kan vi tilrettelegge for hver enkelte medarbeider, eksempelvis ved at vedkommende får 1-2 dager i måneden der dette gjennomføres. 
 • Dersom vedkommende ikke kan fullføre, føres abonnementet videre til en annen i bedriften. 
 • Selvhjelpsdag: Utføres månedlig og det skal planlegges i god tid hva du skal jobbe med. Det skal forankres hos din avdelingsleder, og du skal oppsummere det du har jobbet med på Microsoft Teams-området. Det skal også deles i et par setninger under første påfølgende fellessamling. 
 • Gjøres siste fredagen i måneden. 
 • Vi oppfordrer generelt til å ta flere gratiskurs, og delta både digitalt og fysisk. Vi skal videreformidle kunnskapen vi tilegner oss fremfor å delta flere på samme kurs.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.