I Apriil Digital Oslo har vi lang erfaring med markedskommunikasjon. Vi vet at kommunikasjon fungerer best når innhold, budskap og utførelse blir bygd på et skikkelig fundament. Til dette trenger man en plattform av gode, faktabaserte valg satt i system, og dette har vi utarbeidet en prosess for. 

Først innsikt, så handling

Innsikt handler om å kartlegge faktisk forhold, og på denne måten finne det reelle grunnlaget å jobbe ut fra. Deretter kommer en utviklingsfase, der man går kreativt til verks for å velge ønsket identitet, kundeløfte og kjernen merkevaren man jobber med.

Dernest kommer synliggjøring, som er et trinn fullt av muligheter. Hvilke kanaler kjøper vi? Hvilke eier vi? Hvilke gjør vi oss fortjent til, og hvordan skal budskapet utformes for hver av dem? Hvordan oppnår vi størst mulig varig effekt? Kommunikasjonsplattformen gjør det enklere å disse valgene.

kvinne i workshops med post-its

En fleksibel prosess

Noen ganger finnes det mye god informasjon og kvalifiserte vurderinger på forhånd, andre ganger starter man med nesten blanke ark. Derfor er Apriil Digital Oslos kommunikasjonsplattform lagt opp slik at den kan brukes fleksibelt, etter ambisjonsnivå og tilgjengelige ressurser.

Prosessen er enkel og effektiv, akkurat slik vi vil at kommunikasjonen skal være:

Trinn 1: Hva er de faktiske forhold vi må innrette oss etter? Hvordan agerer kundene våre? Hva gjør konkurrentene?

Trinn 2: Hvordan går vi frem for å utvikle identitet og budskap? Hva skal danne grunnlaget for merkevarebygging fremover?

Trinn 3: Hvilke valg må vi ta, og hvilke kanaler skal vi benytte oss av?

Ikke vær redd for å ta kontakt, for vi forteller deg gjerne mer!

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.