Mange tenker at en kommunikasjonsplattform er tungrodd og tidkrevende. Slik er det sjelden. Vi lager både små og store plattformer, og vi bruker verktøy og rammer som passer kundenes forutsetninger.

Les også: Idé- og konseptutvikling 

I Apriil Digital Oslo har vi solid erfaring med å utvikle kommunikasjonsplattformen utarbeidet av gode, faktabaserte valg satt i system. 

kommunikasjonsplattform-modell

De tre trinnene i en kommunikasjonsplattform

Innsikt

Innsikt handler om å få på plass de faktiske forhold, det riktige grunnlaget. Vi ser på status, konkurrenter, målgrupper og hvilken informasjon kundereisen gir oss.

Utvikling

Utvikling er en kreativ fase, vi definerer ønsket identitet, kundeløfte og velger hva som skal være kjernen i merkevaren.

Synliggjøring

Synliggjøring handler om kanalvalg, hvilke kanaler eier vi, hvilke kjøper vi, hvilke gjør vi oss fortjent til, og hvordan skal budskapet utformes i hver enkelt kanal for å få størst mulig varig effekt.

Les også: Digital strategi 

Apriil Digital Oslos kommunikasjonsplattform er lagt opp slik at den kan brukes fleksibelt, etter ambisjonsnivå og tilgjengelige ressurser. Prosessen er fleksibel, enkel og effektiv.

Akkurat slik vi vil at kommunikasjonen skal være!

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.