Ipad som scroller

Brukervennlig e-læring

Filosofien bak e-læringsplattformen Inwise er brukervennlighet og engasjement. For både brukere og administratorer er Inwise-løsningen enkel å forstå, og enkel å få glede av.

Det skal være enkelt og morsomt å lære. Inwise er læringsplattformen som setter brukeropplevelsen i sentrum.

Inwise er et intuitivt system man kan begynne å bruke helt uten forkunnskaper. Her bruker man ikke tiden på å forstå systemet, men heller på selve innholdet i e-læringen. På toppen av dette byr Inwise på interaktivitet og smarte løsninger i en digital løsning du alltid har tilgjengelig.

Som administrator er Inwise også enkelt å bruke. Du slipper å sette deg inn i kompliserte publiseringssystemer, og kan heller fokuserer på å gjøre innholdet til ditt e-læringsopplegg best mulig.

"Inwise gjør jobben vår enklere, og vi sparer mye penger på print. Vi kunne ikke gjort det på en annen måte nå." Annica Lindén Øygard, daglig leder i MITT VALG

Inwise er en skytjeneste

Å engasjere og motivere andre er en kunst. Vi har tatt med oss 20 års erfaring med kommunikasjon og audiovisuelle uttrykk i utviklingen av Inwise. Vi vet at innhold må formes etter hvem mottakerne er, og har lagt vekt på å bygge et fleksibelt system som kan tilpasses alle former for opplæring.

Inwise er interaktivt

Foruten bilder, tekst og video, består løsningen av en rekke interaktive elementer. Brukerne kan skrive private notater, gjøre refleksjoner og ta eksamener eller sertifiseringer. De kan også kommunisere med administratorene via direktemeldinger.

En levende læringsplattform

Å engasjere og motivere andre er en kunst. Vi har tatt med oss 20 års erfaring med kommunikasjon og audiovisuelle uttrykk i utviklingen av Inwise. Vi vet at innhold må formes etter hvem mottakerne er, og har lagt vekt på å bygge et fleksibelt system som kan tilpasses alle former for opplæring.

Enkel redigering

Det er intuitivt for administratorer å redigere med Inwise. Admin-grensesnittet speiler nemlig brukergrensesnittet. Du klikker rett og slett på det som må endres, og justerer. Å legge til nytt innhold er selvsagt like enkelt.

Kostnadseffektive revisjoner

På en digital plattform kan man revidere så ofte man måtte ønske. Inwise-løsningen lar administratorer selv oppdatere innholdet, og på den måten holdes kostnadene nede. Alle endringer som gjøres går live straks man klikker på publiseringskanppen.

Nyttig progresjonssystem

Administratorer kan holde oversikten over progresjonen til brukerne. Statusbarer viser hvor mye som er lest, og hvilke oppgaver som er fullført. Å analysere hvor brukerne faller av, eller hvilke spørsmål som besvares feil, kan gi en pekepinn på om noe av innholdet må forbedres.

Iphone, ipad og macbook

E-læring i din profil

Inwise-løsningen lar deg velge din egen fargepalett og legge logoen din i toppen. På denne måten er det veldig enkelt å tilpasse systemet til din egen, gjenkjennbare profil. Hvis du ønsker ekstrafunksjoner utover standardoppsettet er dette også en mulighet. Vi har alle ressurser samlet under ett tak i Oslo, og kan raskt hjelpe deg med spesialtilpasninger.

Noen av fordelene med Inwise

Tilpasset alle digitale flater

Inwise har responsivt design. Det vil si at designet tilpasser seg enheten man bruker. Dette sikrer at løsningen er intuitiv og brukervennlig uansett om man bruker mobil, nettbrett eller PC.

Lever i nettskyen

Inwise er en skytjeneste. Alt du trenger for å logge deg på er en helt alminnelig nettleser.

Enkel kommunikasjon og oversikt

Inwise har en innebygget meldingstjeneste, som lar brukere kommunisere direkte med administratorene. På «min side» ser du dessuten tydelig hvor langt du har kommet i e-læringsopplegget, og du kan enkelt hente frem tidligere notater, refleksjoner og så videre.

Full oversikt for administratorene

Inwise er enkelt for alle, også de som skal administrere innholdet i e-læringen. Grensesnittet til administratorer speiler brukergrensesnittet, slik at det blir veldig enkelt å finne frem til elementene som skal endres. Du navigerer deg frem på samme måte som en leser, og klikker på elementet du ønsker å justere.

Profiltilpasning

Med Inwise får du en e-læringsplattform som kan tilpasses din profil. Din logo plasseres i toppen, og alle farger kan tilpasses ditt firmas palett.

Enkel oppdatering

Fordelen med en digital skytjeneste, er at alle endringer går live straks du klikker på publiseringsknappen. Dette gjør det svært kostnadseffektivt å legge til nytt innhold, eller å justere eksisterende elementer.

Brukertesting

Inwise skal være lett. Derfor har vi gjennomført grundig brukertesting med tanke på alt fra navigasjon og lesbarhet til funksjonalitet. Tiden til både brukeren og administratoren skal brukes på selve innholdet i e-læringen, og ikke på å forstå systemet.

Trenger du e-læring?

Har du spørsmål om e-læring, og lurer på om det kan være nyttig for dine kunder eller ansatte? Send oss en henvendelse, så ser vi på det sammen.