Webdesign 

Vi ivaretar hele prosessen fra konseptutvikling og design, til ferdigstillelse av nettstedet. Et tett samarbeid mellom våre tverrfaglige team sikrer gode brukeropplevelser og styrker kundens visuelle identitet. Sammen med kunden utvikler vi en plan for nye nettsider. Dette innebærer alt fra kartlegging av mål, brukerbehov og funksjonalitet, til prioritering av innhold, budskap og ikke minst en prosjekt- og fremdriftsplan.

Illustrasjonsbilde av fleksibelt webdesign

UX - user experience 

UX er en vanlig brukt forkortelse for user experience - brukeropplevelse. UX-design handler om å forbedre totalopplevelsen en bruker har i møte med et digitalt produkt, en tjeneste eller et system. God UX ivaretar brukernes følelsesmessige opplevelser og tilknytning til tjenesten og merkevaren, og har blitt avgjørende for å bygge en sterk merkevare.

UX-design innehar mange funksjonelle designdisipliner som blant annet interaksjonsdesign, brukertesting, universell utforming, grafisk design, informasjonsarkitektur og konseptutvikling. 

Interaksjonsdesign 

Interaksjonsdesign handler om å lage løsninger som treffer brukernes behov, og som lar brukeren løse sine oppgaver enkelt og effektivt. Grundig innsiktsarbeid er med på å kartlegge brukerbehovene opp mot kundens mål og strategi, slik at vi kan fokusere på å lage løsninger som vil gi verdi for både kundene og brukerne. 

Våre designere jobber som en del av vårt tverrfaglige team gjennom alle faser av et prosjekt. En av de viktigste oppgavene er å visualisere konseptene for å skape en felles forståelse blant alle som er involvert, og ikke minst kunden.

Illustrasjonsbilde av forenklet brukertesting

Universell utforming

Universell utforming handler om å tilrettelegge tjenester, produkter og omgivelser slik at løsningene blir enklere, sikrer tilgjengelighet og tilpasses alle brukere. Det er viktig å forstå brukerens evner og muligheter slik at vi kan designe løsninger som fungerer best mulig for flest mulig. Ved å inkludere universell utforming i designprosessen, jobber vi kontinuerlig med å forbedre løsningene og skape gode brukeropplevelser. Vi påser at løsningene våre validerer i henhold til WCAG 2.0 og Difi sine retningslinjer. 

Brukertesting

Brukertesting er den beste måten å teste om løsningen som designes imøtekommer behovet hos kundene. Man kan brukerteste alt fra logoer til kampanjeforslag, prototyper, webløsninger og mobilapplikasjoner. Det er viktig å brukerteste gjennom hele prosessen for jevnlig å validere at vi er på riktig vei, og at vi løser de utfordringene brukerene har.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.