kursbestilling

Mer effektiv kursbestilling

Mitt Valg er Norges største holdningsbyggende program for barnehager og skoler. De jobber for å gi barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg. Gjennom arbeidet skal barn og unge utvikle god sosial og emosjonell kompetanse, som igjen fører til gode lærings- og fritidsmiljøer.

Til dette benytter de kursholdere over hele landet, men prosessen med å booke disse har vært tidkrevende for alle parter. All kommunikasjon foregikk via telefon, e-post og manuelle oppdateringer i registeret over kursholdere. Estimert tid per bestilling lå på åtte timer! Oppgaven var derfor å lage et eget kursbestillingssystem, som håndterte all bestilling digitalt.

kursbestillingssystemet til mitt vlag

Tidsreduksjon på 95%

Løsningen ble et API for kursbestilling, som resulterte i å redusere tiden brukt på kursbestilling med over 95 prosent. Nå registreres kursbestillingene på kun 20 minutter.

Foruten den store tidsbesparelsen økte trafikken til nettsiden med cirka 200 prosent hver måned, i løpet av en periode på fem måneder. Antall likes på Facebook økte i samme takt.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.