trykksaker

De analoge kanalene er ikke døde og vi leser fortsatt fulle setninger fra papir. I løpet av de siste månedene har vi produsert en rekke trykksaker for kundene våre. Her kan du se noen av arbeidene.

Formidling av budskap gjennom trykt materiell

I en annonse eller brosjyre har du som regel liten plass til å formidle det du ønsker å si. Og mange vil ofte si for mye og kommer ikke fort nok fram til poenget. Det handler om å finne essensen i det du ønsker å fremme, enten det er et produkt, tjeneste eller annet relevant innhold. Hvordan få folk til å stoppe opp, og deretter lese videre? Det stilles ingen krav til at mottaker må kjøpe noe her og nå, men heller bli interessert i det du har å si. 

Budskapet må forenkles og da helst i godt selskap med noe visuelt. Bilder og grafikk hjelper oss til å huske bedre. En forside og bakside blir alltid lest, så bruk disse godt.

elko tid for elbibliotekenes hus

Fra venstre: Euronics' sommermagasin, idébrosjyre fra ELKO og årsrapport for Bibliotekenes Hus.

Oslo By Steinerskole

Denne reklamen for Oslo By Steinerskole ble plassert på t-bane og annen kollektivtransport.

Et langvarig fottrykk

For ja, vi lever i en digital verden, men for mange av oss er det fortsatt betryggende å ha noe å fast å holde i, for senere å brette papirlappen sammen og legge den i jakkelomma.

Vi har tett samarbeid med en rekke trykkerier og kan effektivt produsere det du måtte ha behov for.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.